Laboratorijska obrada krvi i urina

Laboratorijska obrada krvi i urina

Cjelovit uvid u stanje našeg organizma, a predlaže se apsolutno svima kako bi se prevenirale, odnosno na vrijeme otkrile neke zdravstvene tegobe i bolesti.

Osnovne pretrage preporučljivo je napraviti jednom godišnje. One uključuju laboratorijske pretrage, detaljan specijalistički pregled, mjerenje krvnog tlaka, snimanje rada srca (EKG).

Laboratorijske pretrage krvi signalizirat će nam odstupanja u radu pojedinih organa ili organskih sustava.

Rezultati laboratorijskih pretraga i njihovo tumačenje u sklopu specijalističkog internističkog pregleda ukazat će nam na postojanje neravnoteže u funkciji našeg organizma. Zaključnim mišljenjem liječnika specijaliste dobiju se upute za daljnje ciljane pretrage, preporuku za početak liječenja ili datum Vašeg slijedećeg pregleda.

Laboratorijska obrada krvi i urina